สไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ : ประเวศ กทม.

กลับ