สไลด์โชว์ สมาคมธนาคารไทย , ชมรม CSR และไมโครซอฟท์ ร่วมมือเพิ่มศักยภาพคนพิการภายใต้สภากาชาดไทย

กลับ