สไลด์โชว์ 'พิชัย'แนะรัฐเร่งช่วยคนจน-คิดให้ดีก่อนออกมาตรการ

กลับ