สไลด์โชว์ คุณลุงหัวใจแกร่ง แม้พิการขา 2 ข้าง แต่ทำไร่เลี้ยงครอบครัวมาได้นานถึง 40 ปี

กลับ