สไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานส่งเอกสาร : วังทองหลาง กทม.

กลับ