สไลด์โชว์ เชิญคนพิการด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : พญาไท กทม.

กลับ