สไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานคลังสินค้า: กทม.

กลับ