สไลด์โชว์ ครั้งแรกของโลก! เกาหลีใต้เตรียมออกพาสปอร์ต "อักษรเบลล์" อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตา

กลับ