สไลด์โชว์ "สมชัย" เสนอจัดที่เลือกตั้งพิเศษสำหรับผู้พิการ ให้กาบัตรล่วงหน้าได้

กลับ