สไลด์โชว์ กทม.สั่งเร่งติดตั้ง “ลิฟท์” ทุกสถานีรถไฟฟ้า หลัง “ผู้พิการ” โวยไม่ได้รับความสะดวก

กลับ