สไลด์โชว์ คนพิการน่านจวกกลางวง-เงินกู้ช่วยเหลือช้า ฝึกอาชีพเป็นปีหาทุนไม่ได้

กลับ