สไลด์โชว์ มจธ. เตรียมปล่อยแถว 22 คนพิการจากโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ รุ่นที่ 3 เข้าสู่สถานประกอบการ

กลับ