สไลด์โชว์ พม.จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 ในแนวคิด “คนพิการใต้ร่มพระบารมี: สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

กลับ