สไลด์โชว์ 'อ่านเพื่อพ่อ ส่งต่อแสงสว่าง เพื่อผู้พิการทางสายตา' ผ่านแอพพลิเคชั่น 'Read for the Blind'

กลับ