สไลด์โชว์ 'แป้ง อุบลวรรณ' ผู้พิการทางสายตาถ่ายทอดบทเพลง 'ในหลวงของแผ่นดิน' แม้เกิดมาไม่เคยเห็นพระองค์

กลับ