สไลด์โชว์ ภาครัฐจ้าง “คนพิการ” ทำงานตาม กม.น้อยกว่าเอกชน พม.เร่งส่งเสริมจ้างงานให้ครบในปี 2561

กลับ