สไลด์โชว์ “เอไอเอส”เปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์ที่ขอนแก่นมุ่งสร้างงานให้ผู้พิการมีรายได้ประจำ

กลับ