สไลด์โชว์ AIS เปิดศูนย์ปฏิบัติการ AIS Call center แด่ผู้พิการแห่งที่ 9 จ.แพร่

กลับ