สไลด์โชว์ ร็อกกี้เฟลเลอร์เลือกกทม.สร้างต้นแบบฟื้นฟูเมืองรับมือภัยพิบัติโลก

กลับ