สไลด์โชว์ เร่งอัดฉีด "ไอโอดีน" สกัดเด็กไทย...ไอคิวต่ำ

กลับ