สไลด์โชว์ รง.ถก พม.ออกระเบียบให้ที่ขายสินค้าผู้พิการ ยันคงสัดส่วนจ้างงานผู้พิการตามเดิม

กลับ