สไลด์โชว์ สธ.ชวนคนไทยทำ “ส้วมเพื่อแม่” เปลี่ยนจากแบบนั่งยองเป็นนั่งราบ

กลับ