สไลด์โชว์ เปิดตัว "เจมส์ จิ" พรีเซ็นเตอร์ AIS 3G 2100 ดูทีม AIS Call Center ผู้พิการ ตาบอดและหูหนวก

กลับ