สไลด์โชว์ แม่น้ำชีแห้งขอด รพ.ระวังเตือนโรคตาแดงระบาด...ทำให้ตาบอด

กลับ