สไลด์โชว์ อีกภาพปีติ ทรงเมตตา นศ.พิการ พระเทพฯเสด็จจากที่ประทับ ทรงมอบใบปริญญาให้ถึงตัวเปิดใจ"จิตรกรหนุ่ม"แขนด้วน

กลับ