สไลด์โชว์ ปีติพระเทพทรงถาม รับได้มั้ย บัณฑิตสาวพิการเผย

กลับ