สิ่งต่างต่าง..ผันผ่าน..ตามกาลเปลี่ยน หมุนวนเวียน..ได้เรียนรู้..ให้อยู่ไหว ปีเก่าผ่าน..การณ์สั่งสม..เป็นแรงใจ เข้าปีใหม่..ก้าวไปต่อ..ไม่ย่อท้อ กราบขอวอน..พรประเสริฐ..ในเลิศหล้า โปรดประทาน..ผ่านฟ้า..ดั่งคำขอ ให้สุขสันต์..นั้นพลันเกิด..ไม่รีรอ อยู่เพียง

เข้าสู่เว็บไซต์ มพพท.