ความตระหนักรู้และเจตคติการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทั้งมวล คือ ทำอย่างไรให้ทุกคนในสังคมออกมาสู่สังคมได้ สามารถมีความสุขกับการใช้ชีวิตในสังคม ขึ้นอยู่กับเจตคติของสังคม ผู้ปฏิบัติหรือผู้วางนโยบายที่อยากให้ทุกคนออกมาอยู่ในสังคมอย่างแท้จริงหรือไม่

ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา: พันโทต่อพงษ์ กุลครรชิต หัวหน้าสำนักงานองค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
วันที่โพสต์: 25/06/2556 เวลา 08:55:55

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทั้งมวล คือ ทำอย่างไรให้ทุกคนในสังคมออกมาสู่สังคมได้ สามารถมีความสุขกับการใช้ชีวิตในสังคม ขึ้นอยู่กับเจตคติของสังคม ผู้ปฏิบัติหรือผู้วางนโยบายที่อยากให้ทุกคนออกมาอยู่ในสังคมอย่างแท้จริงหรือไม่ ดาวน์โหลดเอกสาร

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...