เปิดโลกเด็กแอลดี อ่านช่วยสร้างสุข

แสดงความคิดเห็น

คอลัมน์: รายงานพิเศษ: ในโลกของ 'เด็ก' ที่เกิดมาพร้อมความบกพร่องทางการเรียนรู้ อย่าง 'เด็กแอลดี'ซึ่งเป็นอาการที่วินิจฉัยยากที่สุดในกลุ่มโรคพิเศษที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และมักจะมีความสับสนและเข้าใจผิดว่าเป็นอาการดาวน์ซินโดรม แต่ก็มิใช่เรื่องยากเกินไปที่จะบ่มเพาะเด็กกลุ่มนี้ ให้เติบใหญ่เป็นคนที่สามารถดำรงอยู่ได้ในสังคมได้อย่างมีความสุข

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัด 'โครงการสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็กแอลดี'เพื่อสร้างเครือข่ายพ่อแม่ ครู และผู้ปกครองให้มีความเข้าใจ จากความรู้ริเริ่มสู่การลงมือผลิตสื่ออ่านยกกำลังสุขให้เกิดขึ้นในกลุ่มเด็ก แอลดี

สุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.'การอ่านหนังสือ'ให้เด็กฟังตั้งแต่อายุ 4-6 เดือนนั้น พลังของหนังสือจะก่อความมหัศจรรย์ได้อย่างไม่น่าเชื่อ สำหรับในบางคนเมื่อบ่มเพาะนิสัยการอ่านและสะสมหนังสือมากพอ วันหนึ่งเด็กจะหยิบหนังสือขึ้นมาฝึกอ่านเองก่อนที่เขาจะเข้าโรงเรียนเสียอีก เป็นการทลายกำแพงความบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็ก

นอกจากการอ่านจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการสมองของเด็กได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ช่วยให้พ่อแม่ค้นเจอว่าลูกมีอาการแอลดีหรือไม่ จากนิสัยรักการอ่านของเด็กได้ ซึ่งหากเราสามารถค้นเจอว่าเด็กเป็นแอลดีก่อนประถม1-3 ร้อยละ 80 มีโอกาสจะกลับมาเป็นปกติได้เกือบสมบูรณ์

"ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ในสังคมยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องแอลดีอย่างมาก และอาจส่งผลให้กลายเป็นปัญหาสังคมในอนาคต จากการพบว่าเด็กมักโดนทำร้ายโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่เกิดความไม่เข้าใจ เรื่องแอลดี กลายเป็นความหงุดหงิดและไม่พอใจแล้วลงมือทำร้ายร่างกายเด็ก จนเกิดความบอบช้ำทั้งทางร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้เด็กแอลดียังไม่สามารถทนต่อระบบการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งถูกปิดประตูจากครูอีกเช่นกัน เด็กจึงหันเหชีวิตเข้าสู่ความเสี่ยงมากขึ้น เป็นการปิดประตูโรงเรียนและปล่อยเด็กสู่ประตูคุกในที่สุด นับเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุด เพราะการจะสร้างสรรค์คนดีนั้นต้องเริ่มสร้างตั้งแต่วัยเด็ก"ผู้จัดการแผนงาน สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ทิ้งท้าย

ด้านรศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 'คุณพุ่ม'อธิบายเพิ่มเติมว่า แอลดีคืออาการบกพร่องทางการเรียนรู้ อ่าน เขียนคำนวณ สัญลักษณ์ทางสังคม รวมไปถึงทักษะการบริหารจัดการตัวเอง ซึ่งมีความซับซ้อนและไม่มีลักษณะตายตัว แต่จะมีลักษณะพิเศษคือ 'จินตนาการ' ที่เป็นเลิศและ 'ฉลาด'ระดับไอคิวสูง มีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ต่างจากคนปกติทั่วไป เพียงแต่มีข้อจำกัดในการทำงานของสมองเท่านั้นเอง ซึ่งไม่ยากที่จะเข้าใจ โดยต้องเริ่มจากการปรับทัศนคติของพ่อ แม่ ครู และคนใกล้ชิดเป็นอันดับแรก ที่สำคัญคือจะต้องให้โอกาสเด็กแสดงจุดเด่นของเขาออกมา และไม่ทำให้เด็กสูญเสียคุณค่า หรือความเชื่อมั่นในตัวเองลงไป

ครูชีวัน วิสาสะ นักเขียน นักเล่านิทาน และผู้เชี่ยวชาญสร้างสรรค์สื่อสำหรับเด็กแอลดี ถ่ายทอดแนวคิดและแรงบันดาลใจในการพัฒนาสื่อสำหรับเด็กแอลดีว่า การนำนิทานมาเป็นสื่อในการพัฒนาเด็กพิเศษนั้น มาจากแนวคิดที่ว่า เด็กทุกคนไม่ว่าจะพิเศษหรือไม่พิเศษต่างก็มีจินตนาการและมิติสัมผัสที่เหมือนกัน ยกตัวอย่าง "ตัวเลขเป็นอะไร"เป็นหนังสือภาพเสริมศักยภาพการเรียนรู้ และความเข้าใจรูปลักษณ์ตัวเลขอารบิกสำหรับเด็กๆ ที่ต้องการเสริมความเข้าใจเรื่องตัวเลขเป็นพิเศษซึ่งเหมาะสำหรับเด็กแอลดี ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อ่าน เขียน คำนวณ รวมถึงเหมาะกับเด็กทั่วไปที่อยู่ในวัยแห่งการเรียนรู้ ด้วยการออกแบบสื่อสารโดยใช้คำถามซึ่งผู้ใหญ่ควรอ่านคำถามเริ่มต้น แล้วให้เด็กคิดเพื่อนำไปสู่ความคิดเชื่อมโยงลักษณะของตัวเลขกับสิ่งต่างๆ รอบตัว ที่ปรากฎในหนังสือ ให้เห็นการเปรียบเทียบด้วยความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดนังสือหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.happyreading.in.th

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/bmnd/1816763

(www.ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ม.ค.57 )

ที่มา: www.ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ม.ค.57
วันที่โพสต์: 17/01/2557 เวลา 03:51:02

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

คอลัมน์: รายงานพิเศษ: ในโลกของ 'เด็ก' ที่เกิดมาพร้อมความบกพร่องทางการเรียนรู้ อย่าง 'เด็กแอลดี'ซึ่งเป็นอาการที่วินิจฉัยยากที่สุดในกลุ่มโรคพิเศษที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และมักจะมีความสับสนและเข้าใจผิดว่าเป็นอาการดาวน์ซินโดรม แต่ก็มิใช่เรื่องยากเกินไปที่จะบ่มเพาะเด็กกลุ่มนี้ ให้เติบใหญ่เป็นคนที่สามารถดำรงอยู่ได้ในสังคมได้อย่างมีความสุข แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัด 'โครงการสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็กแอลดี'เพื่อสร้างเครือข่ายพ่อแม่ ครู และผู้ปกครองให้มีความเข้าใจ จากความรู้ริเริ่มสู่การลงมือผลิตสื่ออ่านยกกำลังสุขให้เกิดขึ้นในกลุ่มเด็ก แอลดี สุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.'การอ่านหนังสือ'ให้เด็กฟังตั้งแต่อายุ 4-6 เดือนนั้น พลังของหนังสือจะก่อความมหัศจรรย์ได้อย่างไม่น่าเชื่อ สำหรับในบางคนเมื่อบ่มเพาะนิสัยการอ่านและสะสมหนังสือมากพอ วันหนึ่งเด็กจะหยิบหนังสือขึ้นมาฝึกอ่านเองก่อนที่เขาจะเข้าโรงเรียนเสียอีก เป็นการทลายกำแพงความบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากการอ่านจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการสมองของเด็กได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ช่วยให้พ่อแม่ค้นเจอว่าลูกมีอาการแอลดีหรือไม่ จากนิสัยรักการอ่านของเด็กได้ ซึ่งหากเราสามารถค้นเจอว่าเด็กเป็นแอลดีก่อนประถม1-3 ร้อยละ 80 มีโอกาสจะกลับมาเป็นปกติได้เกือบสมบูรณ์ "ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ในสังคมยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องแอลดีอย่างมาก และอาจส่งผลให้กลายเป็นปัญหาสังคมในอนาคต จากการพบว่าเด็กมักโดนทำร้ายโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่เกิดความไม่เข้าใจ เรื่องแอลดี กลายเป็นความหงุดหงิดและไม่พอใจแล้วลงมือทำร้ายร่างกายเด็ก จนเกิดความบอบช้ำทั้งทางร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้เด็กแอลดียังไม่สามารถทนต่อระบบการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งถูกปิดประตูจากครูอีกเช่นกัน เด็กจึงหันเหชีวิตเข้าสู่ความเสี่ยงมากขึ้น เป็นการปิดประตูโรงเรียนและปล่อยเด็กสู่ประตูคุกในที่สุด นับเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุด เพราะการจะสร้างสรรค์คนดีนั้นต้องเริ่มสร้างตั้งแต่วัยเด็ก"ผู้จัดการแผนงาน สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ทิ้งท้าย ด้านรศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 'คุณพุ่ม'อธิบายเพิ่มเติมว่า แอลดีคืออาการบกพร่องทางการเรียนรู้ อ่าน เขียนคำนวณ สัญลักษณ์ทางสังคม รวมไปถึงทักษะการบริหารจัดการตัวเอง ซึ่งมีความซับซ้อนและไม่มีลักษณะตายตัว แต่จะมีลักษณะพิเศษคือ 'จินตนาการ' ที่เป็นเลิศและ 'ฉลาด'ระดับไอคิวสูง มีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่ต่างจากคนปกติทั่วไป เพียงแต่มีข้อจำกัดในการทำงานของสมองเท่านั้นเอง ซึ่งไม่ยากที่จะเข้าใจ โดยต้องเริ่มจากการปรับทัศนคติของพ่อ แม่ ครู และคนใกล้ชิดเป็นอันดับแรก ที่สำคัญคือจะต้องให้โอกาสเด็กแสดงจุดเด่นของเขาออกมา และไม่ทำให้เด็กสูญเสียคุณค่า หรือความเชื่อมั่นในตัวเองลงไป ครูชีวัน วิสาสะ นักเขียน นักเล่านิทาน และผู้เชี่ยวชาญสร้างสรรค์สื่อสำหรับเด็กแอลดี ถ่ายทอดแนวคิดและแรงบันดาลใจในการพัฒนาสื่อสำหรับเด็กแอลดีว่า การนำนิทานมาเป็นสื่อในการพัฒนาเด็กพิเศษนั้น มาจากแนวคิดที่ว่า เด็กทุกคนไม่ว่าจะพิเศษหรือไม่พิเศษต่างก็มีจินตนาการและมิติสัมผัสที่เหมือนกัน ยกตัวอย่าง "ตัวเลขเป็นอะไร"เป็นหนังสือภาพเสริมศักยภาพการเรียนรู้ และความเข้าใจรูปลักษณ์ตัวเลขอารบิกสำหรับเด็กๆ ที่ต้องการเสริมความเข้าใจเรื่องตัวเลขเป็นพิเศษซึ่งเหมาะสำหรับเด็กแอลดี ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อ่าน เขียน คำนวณ รวมถึงเหมาะกับเด็กทั่วไปที่อยู่ในวัยแห่งการเรียนรู้ ด้วยการออกแบบสื่อสารโดยใช้คำถามซึ่งผู้ใหญ่ควรอ่านคำถามเริ่มต้น แล้วให้เด็กคิดเพื่อนำไปสู่ความคิดเชื่อมโยงลักษณะของตัวเลขกับสิ่งต่างๆ รอบตัว ที่ปรากฎในหนังสือ ให้เห็นการเปรียบเทียบด้วยความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดนังสือหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.happyreading.in.th ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/bmnd/1816763 (www.ryt9.com ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ม.ค.57 )

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...