ห้องป้องกันความพิการ หน้า 25

 1. 361คนไทยกินเกลือเกินจำเป็นเสี่ยงอัมพฤกษ์ 2889/0 20/02/2556
 2. 362อึ้ง! ไทยนำเข้าสารเคมีสูงเท่าตึกใบหยก 2 ..เด็กแรกเกิดเป็นออทิสติ... 1166/0 19/02/2556
 3. 363นอนอย่างไรให้สุขภาพดี 1246/0 16/02/2556
 4. 364แอปฯคัดกรองความเสี่ยง “สมองเสื่อมอัลไซเมอร์” 1619/0 16/02/2556
 5. 365พอ.สว.ผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติชาวมหาสารคาม...ป้องกันตาบอด 930/0 10/02/2556
 6. 366นักวิจัยหญิงรางวัลเจ้าฟ้าควบคุมโรคตาบอดจากพยาธิ ห้องป้องกัน 744/0 9/02/2556
 7. 367"โรคหายาก" มีอาการสมองพิการถาวร หูหนวกตั้งแต่กำเนิด 939/0 9/02/2556
 8. 368เด็กไทยเสี่ยงภัยถาวรจากสารพิษในสิ่งแวดล้อม 911/0 3/10/2555
 9. 369สธ. ห่วงคนไทยต่างแดนอมทุกข์ ส่งจิตเวชดูแล 959/0 3/10/2555
 10. 370ภารกิจลด'คนบ้า'หน้าบึ้ง! อย่าเข้าใกล้ 1345/0 3/10/2555
 11. 371วิธีจัดการปอดอุดตันให้อยู่หมัด 761/0 3/10/2555
 12. 372มะกันเตือน เล่นแทรมโปลีนเสี่ยงพิการถาวร 913/0 3/10/2555
 13. 373เด็กไทยเสี่ยงภัยสารพิษสิ่งแวดล้อม ต้นเหตุสารเคมีจากอุตสาหกรรม 956/0 3/10/2555
 14. 374สูงวัยไม่ไร้ค่า ตอนที่ ๓ – ชีวิตและสุขภาพ 540/0 3/10/2555
 15. 375แพทย์เตือนแฟชั่นฉีดน้ำเกลือเสี่ยงตาบอด-หายใจไม่ออกตาย 945/0 3/10/2555