ยาเม็ดคุมกำเนิด เสี่ยงเกิดลมอัมพาต

แสดงความคิดเห็น

หญิงสาวนอนอยู่บนเตียง

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโลโยลาของอเมริกา เปิดเผยแก่สตรีทั้งหลายทราบโดยทั่วกันว่า การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดทางปาก อาจจะทำให้เสี่ยงกับการเป็นโรคลมอัมพาตแบบที่เป็นกันมากที่สุดได้ แม้ว่ามันจะเป็นเพียงเล็กน้อย แต่ก็มีความสำคัญ หากสำหรับสตรีสาวที่แข็งแรงดีและไม่มีความเสี่ยงกับโรคนี้ อันตรายจากความเสี่ยงของยาเม็ดกลมๆ ก็จะมีเพียงเล็กน้อย

ทีมนักวิจัยได้กล่าวว่า สำหรับสตรีที่มีความเสี่ยงของโรคลมอัมพาตอย่างอื่นอยู่แล้ว ความเสี่ยงนี้ก็ดูเหมือนจะสูงขึ้น และกับทุกรายควรจะเลิกใช้ยาคุมกำเนิดแบบนี้เสีย

ทุกวันนี้มีผู้หญิงทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 100 ล้านคน ต่างก็ใช้ยาคุมกำเนิดแบบเม็ดกิน หรือไม่ก็เคยใช้มาแล้วในอดีต ข่าวเรื่องความเสี่ยงที่จะเป็นอัมพาตจากยาคุมกำเนิดแบบกิน เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ พ.ศ.2505 เนื่องด้วยยาคุมกำเนิดสมัยนั้น ซึ่งเข้าฮอร์โมนเอสโทรเจนสังเคราะห์มากถึงร้อยละ 150 มิลลิกรัม แต่ยาสมัยนี้มีเพียงระหว่าง 20 ถึง 35 ไมโครกรัมเท่านั้น

นักวิจัยได้เผยเบื้องหลัง เหตุที่ยาคุมกำเนิดแบบเม็ด ทำให้เสี่ยงกับการเป็นโรคลมอัมพาต เนื่องจากว่ามันทำให้เกิดลิ่มเลือด ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เป็นอัมพาตมากถึงร้อยละ 85.

ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/528224 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 ก.ย.58
วันที่โพสต์: 2/10/2558 เวลา 11:10:50 ดูภาพสไลด์โชว์ ยาเม็ดคุมกำเนิด เสี่ยงเกิดลมอัมพาต

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

หญิงสาวนอนอยู่บนเตียง ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโลโยลาของอเมริกา เปิดเผยแก่สตรีทั้งหลายทราบโดยทั่วกันว่า การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดทางปาก อาจจะทำให้เสี่ยงกับการเป็นโรคลมอัมพาตแบบที่เป็นกันมากที่สุดได้ แม้ว่ามันจะเป็นเพียงเล็กน้อย แต่ก็มีความสำคัญ หากสำหรับสตรีสาวที่แข็งแรงดีและไม่มีความเสี่ยงกับโรคนี้ อันตรายจากความเสี่ยงของยาเม็ดกลมๆ ก็จะมีเพียงเล็กน้อย ทีมนักวิจัยได้กล่าวว่า สำหรับสตรีที่มีความเสี่ยงของโรคลมอัมพาตอย่างอื่นอยู่แล้ว ความเสี่ยงนี้ก็ดูเหมือนจะสูงขึ้น และกับทุกรายควรจะเลิกใช้ยาคุมกำเนิดแบบนี้เสีย ทุกวันนี้มีผู้หญิงทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 100 ล้านคน ต่างก็ใช้ยาคุมกำเนิดแบบเม็ดกิน หรือไม่ก็เคยใช้มาแล้วในอดีต ข่าวเรื่องความเสี่ยงที่จะเป็นอัมพาตจากยาคุมกำเนิดแบบกิน เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ พ.ศ.2505 เนื่องด้วยยาคุมกำเนิดสมัยนั้น ซึ่งเข้าฮอร์โมนเอสโทรเจนสังเคราะห์มากถึงร้อยละ 150 มิลลิกรัม แต่ยาสมัยนี้มีเพียงระหว่าง 20 ถึง 35 ไมโครกรัมเท่านั้น นักวิจัยได้เผยเบื้องหลัง เหตุที่ยาคุมกำเนิดแบบเม็ด ทำให้เสี่ยงกับการเป็นโรคลมอัมพาต เนื่องจากว่ามันทำให้เกิดลิ่มเลือด ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เป็นอัมพาตมากถึงร้อยละ 85. ขอบคุณ... http://www.thairath.co.th/content/528224

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...