สมเด็จพระเทพฯเสด็จประชุมคกก.จัดงานพระราชพิธีฯ

สมเด็จพระเทพฯเสด็จประชุมคกก.จัดงานพระราชพิธีฯ

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทำเนียบประชุม คกก. อำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 2/2560 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม

ขณะที่เวลา 17.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการฉลองพระพุทธรูปประจำวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยพระชันษา 90 ปี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่ทำเนียบรัฐบาลนั้น เวลา 10.00 น. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขณะที่ในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ขณะที่นายสุวิทย์ จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ 3/2560 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) และ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย จะเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันพลศึกษา ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=792907 (ขนาดไฟล์: 178)

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 มิ.ย.60
วันที่โพสต์: 26/06/2560 เวลา 09:44:05 ดูภาพสไลด์โชว์ สมเด็จพระเทพฯเสด็จประชุมคกก.จัดงานพระราชพิธีฯ

ห้องการเมือง