ประชาสัมพันธ์ หน้า 9

กระทู้ทั้งหมด

 1. 121 กรมการท่องเที่ยวชวนส่งภาพถ่าย'ความฝันของคนตาบอดที่อยากเห็น' 915/0 28/05/2556
 2. 122กลุ่ม wheel-go-round เชิญร่วมแรลลี่เก้าอี้เข็น : คนไทย...หรือเปล... 808/0 28/05/2556
 3. 123อบรมพ่อแม่ช่วยลูกพูดช้า 1124/0 23/05/2556
 4. 124บ้านปูให้ทุนประกอบธุรกิจเพื่อสังคม 1176/0 21/05/2556
 5. 125เชิญสตรีพิการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน….ฟรี 1489/0 20/05/2556
 6. 126ตู้คอนเทนเนอร์เก่า...อย่าทิ้ง! มอบให้คนพิการใช้ประโยชน์ 1477/0 30/04/2556
 7. 127ทุกปัญหามีทางออก กดโทร.1300 1794/0 23/04/2556
 8. 128คอลัมน์: WHAT'S ON: ชวนจิตอาสาอ่านหนังสือเสียงผู้พิการ 1220/0 21/04/2556
 9. 129เชิญร่วมโครงการ “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่ง... 1324/0 17/04/2556
 10. 130ภาพวาดดอกไม้บอกอารมณ์...สมทบทุนช่วยเด็กออทิสติก 1729/0 9/04/2556
 11. 131หัวหินประกาศความพร้อมรองรับจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ 1724/0 7/04/2556
 12. 132กรุงเทพมหานครจัดงานรับตำแหน่ง"เมืองหนังสือโลก2556"...อ่านหนังสือ... 2268/0 6/04/2556
 13. 133ผ้าป่าเพื่อชีวิต ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช 4358/0 6/03/2556