ประชาสัมพันธ์ หน้า 9

กระทู้ทั้งหมด

 1. 121กลุ่ม wheel-go-round เชิญร่วมแรลลี่เก้าอี้เข็น : คนไทย...หรือเปล... 763/0 28/05/2556
 2. 122อบรมพ่อแม่ช่วยลูกพูดช้า 1093/0 23/05/2556
 3. 123บ้านปูให้ทุนประกอบธุรกิจเพื่อสังคม 1126/0 21/05/2556
 4. 124เชิญสตรีพิการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน….ฟรี 1415/0 20/05/2556
 5. 125ตู้คอนเทนเนอร์เก่า...อย่าทิ้ง! มอบให้คนพิการใช้ประโยชน์ 1405/0 30/04/2556
 6. 126ทุกปัญหามีทางออก กดโทร.1300 1724/0 23/04/2556
 7. 127คอลัมน์: WHAT'S ON: ชวนจิตอาสาอ่านหนังสือเสียงผู้พิการ 1122/0 21/04/2556
 8. 128เชิญร่วมโครงการ “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่ง... 1176/0 17/04/2556
 9. 129ภาพวาดดอกไม้บอกอารมณ์...สมทบทุนช่วยเด็กออทิสติก 1634/0 9/04/2556
 10. 130หัวหินประกาศความพร้อมรองรับจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ 1549/0 7/04/2556
 11. 131กรุงเทพมหานครจัดงานรับตำแหน่ง"เมืองหนังสือโลก2556"...อ่านหนังสือ... 2117/0 6/04/2556
 12. 132ผ้าป่าเพื่อชีวิต ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช 4112/0 6/03/2556