ห้องข่าว มพพท. หน้า 899

กระทู้ทั้งหมด

 1. 13471สธ.เร่งจดทะเบียนความพิการแต่กำเนิดระดับชาติ พบปีละ ๒๔,๐๐๐-๔๐,๐๐๐... 2641/0 27/02/2556
 2. 13472You May Be Living With A Disability, Yet Unbeknownst..! 1635/0 11/02/2556
 3. 13473Feds: Schools Must Open Sports To Kids With Disabilities 1309/0 10/02/2556
 4. 13474พอ.สว.ผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติชาวมหาสารคาม...ป้องกันตาบอด 1983/0 10/02/2556
 5. 13475สอบ O-NET ม.๖ … มีตาบอดเข้าสอบ ๒๙ คน และตาเลือนราง ๑๖ คน 1513/0 10/02/2556
 6. 13476'อดุลย์'ยกย่องดาบตำรวจพิการสู้ชีวิต สั่งให้ ๒ ขั้น-ช่วยเหลือเต็ม... 1859/0 27/02/2556
 7. 13477'มิตรภาพบำบัด'จากเพื่อนสู่เพื่อนผู้พิการ 2840/1 27/02/2556
 8. 13478รันทด! ครอบครัวเด็กพิการถูกปิดทางเข้าออกบ้าน 1628/0 27/02/2556
 9. 13479เชิญชวนหน่วยงานบริจาคเงินโครงการ “สายใยรัก แด่น้องพิการรุนแรง” 2808/0 9/02/2556
 10. 13480นักวิจัยหญิงรางวัลเจ้าฟ้าควบคุมโรคตาบอดจากพยาธิ 1447/0 9/02/2556
 11. 13481จังหวัดแพร่เตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งท... 1786/0 27/02/2556
 12. 13482"โรคหายาก" มีอาการสมองพิการถาวร หูหนวกตั้งแต่กำเนิด 1543/0 27/02/2556
 13. 13483จับน้าพาหลานพิการเร่ขอทานเมืองพัทยา 1745/0 9/02/2556
 14. 13484ดูล่ามภาษามือแปลข่าวบนหนังสือพิมพ์‏ 2782/0 27/02/2556
 15. 13485The Theology of Disability 1493/0 9/02/2556