สิ่งอำนวยความสะดวก หน้า 45

 1. 661ครม.สั่ง-เลิกใช้"ส้วมนั่งยอง" 1758/0 22/02/2556
 2. 662กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำโครงการปรับปร... 1937/0 22/02/2556
 3. 663โฮมโปรเดินหน้าตอบแทนสังคม....ส่งมอบโครงการห้องน้ำของหนูและคนพิกา... 1721/0 17/02/2556
 4. 664ขสมก.เปิดโครงการนำร่องอำนวยความสะดวกคนพิการ 1947/0 16/02/2556
 5. 665บ้านใจดีสำหรับผู้สูงอายุ-ผู้พิการ 1926/0 13/02/2556
 6. 666คมนาคมจัดทัวร์คนพิการนำร่องเตรียมปรับยกมาตรฐานการบริการรับ AEC 2813/0 27/02/2556
 7. 667เพิ่มเวลาให้บริการรถผู้พิการฯ ถึงสิ้น มี.ค. 1399/0 7/02/2556
 8. 668รถไฟนำร่องปรับปรุงตู้โดยสารให้บริการผู้พิการ 1660/0 7/02/2556
 9. 669จท.เล็งแก้ กม.เดินเรือรับ AECปรับปรุงโป๊ะเพื่อรองรับคนพิการ 1488/0 27/02/2556
 10. 670คมนาคมจัดเวิร์กชอปพัฒนาขนส่งสำหรับคนพิการ 2589/1 2/02/2556
 11. 671คนพิการแอฟริกาเข้าเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการบนรถไฟฟ... 1781/0 5/10/2555
 12. 672ผุดแท็กซี่คนพิการ-รองรับ ‘เออีซี’ 2272/0 2/10/2555