การศึกษา หน้า 4

 1. 46"เปลี่ยนบ้านเป็นห้องเรียน" เปลี่ยนผู้ปกครองสวมบทครูสอนลูกพิการ 2647/0 25/06/2561
 2. 47ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิ... 2949/0 23/05/2561
 3. 48ชวนสวมผ้าไทยในสถานศึกษา 2931/0 11/04/2561
 4. 49โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดร... 2575/0 8/03/2561
 5. 50สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 2148/0 23/02/2561
 6. 51สพฐ. เร่งพีอาร์เข้าถึงจัดการศึกษาให้เด็กพิการ 2361/0 22/02/2561
 7. 52กทม.เปิดงาน “เปิดบ้านศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 2060/0 22/02/2561
 8. 53ไฟเขียวแผนศึกษาคนพิการชูพอเพียง 2076/0 20/02/2561
 9. 54เปิดรับสมัครนักเรียนพิการในปีการศึกษา 2561 2395/0 19/02/2561
 10. 55คลอดแผนการศึกษาคนพิการฉบับที่ 3 2073/0 16/02/2561
 11. 56ไม่จบ ผู้ปกครองฮือซ้ำ จี้รัฐรับรอง 22 นักเรียนจุนพ้นบัญชีผู้พิกา... 1251/0 13/02/2561
 12. 57รัฐบาลจัดงานวันคนพิการสากล ปี '60 1605/0 4/12/2560
 13. 58มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษ 105 ทุน รวมเงิน 52... 1343/0 1/12/2560
 14. 59มก.ปลื้มมอบโล่ 5 บัณฑิตใหม่ ออทิสติก 1381/0 30/11/2560
 15. 60มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการใ... 1461/0 29/11/2560