การศึกษา หน้า 4

 1. 46เสมา 1 ปูพรมปักหมุดให้การศึกษาเด็กพิการทั่วไทย 305/0 16/11/2564
 2. 47"มรภ.สงขลา" รับสมัคร นศ.ภาคปกติ รอบ 1 “Portfolio”-เปิดรับผู้พิกา... 341/0 1/11/2564
 3. 48“ตรีนุช”นำทัพลุยสร้างโอกาสการศึกษาเด็กพิการ 353/0 28/10/2564
 4. 49เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ให้เยาวชนผู้พิการได้เรียนจ... 566/0 7/07/2564
 5. 50มรภ.สงขลาเตรียมความพร้อมนักศึกษาพิการ-ออทิสติก 520/0 5/07/2564
 6. 51โครงการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้อ... 485/0 5/07/2564
 7. 52สสส.พัฒนา "หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ" 571/0 29/06/2564
 8. 53กรมอนามัย ย้ำ โรงเรียนที่เปิดสอน คุมเข้มความปลอดภัย ใช้มาตรการป้... 548/0 29/06/2564
 9. 54การศึกษาพิเศษประเทศไทย 518/0 14/05/2564
 10. 55ร่วมหารือจัดทำแผนงานโครงการกองทุนการศึกษาฯคนพิการในปี2564-2565 519/0 12/05/2564
 11. 56พก. ร่วม 6 หน่วยงาน MOU พัฒนาคนพิการ ด้านการศึกษา และการมีงานทำ 586/0 2/04/2564
 12. 57พก. ผนึก 6 หน่วยงาน เอ็มโอยูพัฒนาคนพิการด้านการศึกษา และการมีงาน... 535/0 1/04/2564
 13. 58กระทรวงศึกษาธิการหนุนทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการศึกษาคนพิการ 498/0 29/03/2564
 14. 59โควิดพ่นพิษ 4 มูลนิธิฯช่วยเยาวชนคนพิการ ยอดบริจาคลดฮวบ รับดูแลต่... 625/0 26/03/2564
 15. 60‘สอศ.’ ร่วมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชื่อมโยงผู้เรียนพิการสู่การมีอา... 536/0 26/03/2564