การศึกษา หน้า 4

 1. 46ศธ.แจงไม่ทอดทิ้งคนพิการ 1041/0 12/09/2560
 2. 47คนหูหนวกเพิ่มขึ้น มรภ.สงขลา เร่งปั้นอาสาล่ามภาษามือไทย 1128/0 15/08/2560
 3. 48ติวเข้มวิทยาลัยสอนนักศึกษาพิการ 2109/0 1/08/2560
 4. 49เปิดโลกการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนตาพิการ 1062/0 31/07/2560
 5. 50พิการแล้วไง !!เรียนอาชีพได้จบแถมมีงานทำ 2157/0 3/07/2560
 6. 51สอศ.เร่งขับเคลื่อนให้วิชาชีพคนพิการ 1900/0 20/06/2560
 7. 52มก.เปิดรับนิสิตออทิสติกเรียน ป.ตรี บริหารธุรกิจ 1422/0 26/05/2560
 8. 53สื่อปั้นศักยภาพเด็กพิการ 2615/0 13/03/2560
 9. 54ไอเอสบีเปิดหลักสูตร “เด็กพิเศษ” 2616/0 2/03/2560
 10. 55"ศิลปะ มข.โอกาสของเด็กออทิสติก" 2239/0 17/02/2560
 11. 56สปท.เตรียมพิจารณาแผนปฏิรูปการศึกษาคนพิการ 1764/0 23/12/2559
 12. 57จีนกำหนดมาตรฐานการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการ 1789/0 16/12/2559
 13. 58สปท.เห็นชอบร่างกฎหมายตั้งกองทุนช่วยการศึกษาคนพิการ 2355/0 14/12/2559
 14. 59สปท.เตรียมพิจารณารายงานปฏิรูปการศึกษาผู้พิการ 2001/0 9/12/2559
 15. 60การจัดการศึกษาสำหรับคนหูหนวก การผลิตและการบริการล่ามภาษามือ : ปั... 2873/0 3/11/2559