ห้องข่าว มพพท. หน้า 348

กระทู้ทั้งหมด

 1. 5206นวัตกรรมตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ (ทรู) "แอป" เพื่อสุขภาพและสังคม 458/0 16/04/2556
 2. 5207ช็อปไอเดียช่วยเหลือสังคม เริ่มต้นทำสิ่งดี ๆ รับปีใหม่ไทย 461/0 16/04/2556
 3. 5208ฮาร์ทเสื่อม!จอดรถช่องคนพิการหน้าตาเฉย 743/0 16/04/2556
 4. 5209สปสช. : ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ จ.บุรีรัมย์ 523/0 16/04/2556
 5. 5210 สงกรานต์..เลี่ยงสาดน้ำเย็นผสมก้อนน้ำแข็งทำให้ตาบอด ศีรษะแตกและเ... 278/0 15/04/2556
 6. 5211แด่น้องผู้มีความหวัง สร้างฝันให้น้องด้อยโอกาส 469/0 15/04/2556
 7. 5212Disability Access, Rights Questioned in Seymour 389/0 15/04/2556
 8. 5213Disability insurance, out of control 370/0 14/04/2556
 9. 5214แพทย์เตือนเจ็บป่วย 4 ประเภทช่วงสงกรานต์ 290/0 24/04/2556
 10. 5215เตือนเล่นสงกรานต์หากสำลักน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน...กลายเป็นคนพิ... 337/0 14/04/2556
 11. 5216ใช้สิบแนวคิด พิชิตนอนไม่หลับ 475/0 14/04/2556
 12. 5217 เที่ยวฮ่องกงสำหรับคนพิการ 596/0 14/04/2556
 13. 5218The Facts About the Social Security Disability Programs 366/0 13/04/2556
 14. 5219"รถไฟ" เพื่อคนพิการ มิติใหม่แห่งขนส่งระบบราง เคลื่อนขบวนรับ "สงก... 689/0 13/04/2556
 15. 5220คณะออทิสติกไทยร่วมประชุมเครือข่ายออทิสติกอาเซียน ครั้งที่ ๒ ที่ ... 520/0 13/04/2556