ห้องข่าว มพพท. หน้า 343

กระทู้ทั้งหมด

 1. 5131เตือนการกินลาบ หลู้ หมูดิบ เสี่ยงเป็นโรคไข้หูดับ ตาบอด อัมพาต แล... 356/0 11/04/2556
 2. 5132กิจกรรมจิตอาสาพาน้องหูหนวกเที่ยวถ่ายรูปปลูกป่าชายเลนสมุทรสาคร 633/0 11/04/2556
 3. 5133เด็กอ้วนเสี่ยงต่อภาวะตาบอด 363/0 11/04/2556
 4. 5134อบรมครูอาสา เพื่อสอนนักเรียนตาบอดให้ถ่ายภาพ รุ่นที่4 453/0 11/04/2556
 5. 5135Voters to consider new tax to help people with developmental dis... 375/0 11/04/2556
 6. 5136ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2556 436/0 11/04/2556
 7. 5137 แพทย์แผนไทยฯ เตือนใช้ “ดินสอพอง” ห้ามผสมน้ำคลอง (ชมคลิป) 371/0 11/04/2556
 8. 5138พัทยาโมเดล เพื่อผู้พิการ-สูงวัย 1722/0 11/04/2556
 9. 5139ลดเวลาเรียกร้องค่าชดเชยให้สั้นลง 685/0 11/04/2556
 10. 5140อบจ.สระแก้วผุดโครงการรวมใจ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ปลอดตาบอดจากต้อกระจ... 723/0 11/04/2556
 11. 5141Aging and Disability Resource Center to hold open house 418/0 10/04/2556
 12. 5142ครม.ไฟเขียวรถเมล์เอ็นจีวีแล้ว...ให้ความสำคัญกับผู้โดยสารพิการ 485/0 10/04/2556
 13. 5143การปรับพฤติกรรมเรื่องเพศกับเด็กออทิสติก 534/0 10/04/2556
 14. 5144ดูแลเด็กออทิสติก 702/0 10/04/2556
 15. 5145เพิ่มโทษเมาขับสงกรานต์..รพ.ทั่วประเทศรับมือช่วยชีวิตและลดความพิก... 345/0 10/04/2556