ห้องข่าว มพพท. หน้า 343

กระทู้ทั้งหมด

 1. 5131Food allergies considered disability? 526/0 12/02/2556
 2. 5132โครงการพัฒนาทักษะคนพิการ 640/0 27/02/2556
 3. 5133ผมคือ...ออทิสติก 597/0 12/02/2556
 4. 5134e-book ช่วยเด็กออทิสติกเข้าสังคมได้ 680/0 12/02/2556
 5. 5135โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อการพัฒนา... 2022/0 27/02/2556
 6. 5136เล็งเพิ่มเงินครูตายในหน้าที่ ๗ เท่า "พิการ"ได้ด้วย-"ทายาท"รับสิท... 565/0 11/02/2556
 7. 5137๕ ความเชื่อเรื่องสุขภาพที่ 'ไม่จริง' 1952/1 11/02/2556
 8. 5138สธ.เร่งจดทะเบียนความพิการแต่กำเนิดระดับชาติ พบปีละ ๒๔,๐๐๐-๔๐,๐๐๐... 772/0 27/02/2556
 9. 5139You May Be Living With A Disability, Yet Unbeknownst..! 617/0 11/02/2556
 10. 5140Feds: Schools Must Open Sports To Kids With Disabilities 486/0 10/02/2556
 11. 5141พอ.สว.ผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติชาวมหาสารคาม...ป้องกันตาบอด 635/0 10/02/2556
 12. 5142สอบ O-NET ม.๖ … มีตาบอดเข้าสอบ ๒๙ คน และตาเลือนราง ๑๖ คน 566/0 10/02/2556
 13. 5143'อดุลย์'ยกย่องดาบตำรวจพิการสู้ชีวิต สั่งให้ ๒ ขั้น-ช่วยเหลือเต็ม... 580/0 27/02/2556
 14. 5144'มิตรภาพบำบัด'จากเพื่อนสู่เพื่อนผู้พิการ 683/1 27/02/2556
 15. 5145รันทด! ครอบครัวเด็กพิการถูกปิดทางเข้าออกบ้าน 554/0 27/02/2556