ห้องข่าว มพพท. หน้า 2

กระทู้ทั้งหมด

 1. 16ไม่ใช่ทุกคนแฮปปี้กับการเลิกใช้หลอดพลาสติก 897/0 17/09/2561
 2. 17จ.สระบุรี จ่ายเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ... 90/0 17/09/2561
 3. 18EOD ภารกิจเสี่ยงตายเพื่อมนุษยธรรม 46/0 17/09/2561
 4. 19S&P Cake A Wish Make A Wish 2016 เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป 52/0 17/09/2561
 5. 20สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดเชียงรายเชียงราย คัด... 48/0 17/09/2561
 6. 21คนพิการแฮปปี้ ม.35 ผ่าน 4 ปีจ้างงานทะลุ 8,000 อัตรา 118/0 14/09/2561
 7. 22มาแล้ว "คนพิการ" และ "คนไม่พิการ" วิ่งไปด้วยกัน ครั้งที่ 4 99/0 14/09/2561
 8. 23ปลุกพลังใจ ให้อาชีพ มอบโอกาสทหารปลดพิการ 38/0 14/09/2561
 9. 24มรส.ผลิตสื่อให้ นศ.บกพร่องทางการมองเห็น 49/0 14/09/2561
 10. 25พัฒนาฝีมือพะเยาลุยสอนมาตรฐานช่างไฟฟ้าผู้พิการ 35/0 14/09/2561
 11. 26ตากประชุมปฏิบัติการสร้างความยั่งยืนการจ้างงานคนพิการ 72/0 14/09/2561
 12. 27โหมโรงนักกีฬาคนพิการบุกอิเหนา 54/0 13/09/2561
 13. 28สุพรรณบุรีมอบห่วงฝาดึง 400 กิโลกรัม แก่มูลนิธิขาเทียม เพื่อจัดทำ... 120/0 13/09/2561
 14. 29กฟน. มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการฯ ประจำปี 2561 พร้อมร่วมเปิด... 39/0 13/09/2561
 15. 30จ.กาฬสินธุ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิก... 121/0 13/09/2561