อาชีพ หน้า 16

 1. 226ประกาศรับสมัครผู้พิการเข้ารับการฝึกอาชีพ 1855/0 25/04/2556
 2. 227เครือข่ายเด็ก สตรี คนพิการ บุกทำเนียบ จี้นายกฯ ช่วยเหลือค่าครองช... 1673/0 10/04/2556
 3. 228พัฒนาคนหูหนวกเป็นช่าง 1752/0 30/03/2556
 4. 229‘วิทยาลัยในโรงงาน’ อีกทางเลือกของผู้ด้อยโอกาส 2479/2 11/10/2559
 5. 230กรุงไทย-แอกซ่า ‘หัวใจทำงาน’ ให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ยั่งยืน 2678/0 14/03/2556
 6. 231รง.เล็งดึงพม.อุ้มผู้พิการมีงานทำ 2434/0 12/03/2556
 7. 232 ฝึกเด็กพิเศษเรียนรู้เพื่อการดำรงชีพ 2550/0 9/03/2556
 8. 233"แม่ฮ่องสอน" หนุนงบสร้างอาชีพคนพิการ 3474/0 21/02/2556
 9. 234ชี้บริษัทยังไม่ค่อยยอมรับบัณฑิตพิการ 1722/0 9/02/2556
 10. 235ทึ่ง! หนุ่มตาบอดสู้ชีวิต รับจ้างนวดไทย แถมเปิดสอนผู้พิการฟรี 2710/0 3/10/2555
 11. 236มก.กำแพงแสน จัดค่ายเยาวชนผู้นำทำอาชีพ ให้แก่เด็กพิการ-ด้อยโอกาส 3028/0 1/10/2555