ประชาสัมพันธ์ หน้า 11

กระทู้ทั้งหมด

  1. 151เชิญสตรีพิการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน….ฟรี 2024/0 20/05/2556
  2. 152ตู้คอนเทนเนอร์เก่า...อย่าทิ้ง! มอบให้คนพิการใช้ประโยชน์ 1921/0 30/04/2556
  3. 153ทุกปัญหามีทางออก กดโทร.1300 2343/0 23/04/2556
  4. 154คอลัมน์: WHAT'S ON: ชวนจิตอาสาอ่านหนังสือเสียงผู้พิการ 1681/0 21/04/2556
  5. 155เชิญร่วมโครงการ “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่ง... 1909/0 17/04/2556
  6. 156ภาพวาดดอกไม้บอกอารมณ์...สมทบทุนช่วยเด็กออทิสติก 2270/0 9/04/2556
  7. 157หัวหินประกาศความพร้อมรองรับจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ 2453/0 7/04/2556
  8. 158กรุงเทพมหานครจัดงานรับตำแหน่ง"เมืองหนังสือโลก2556"...อ่านหนังสือ... 3225/0 6/04/2556
  9. 159ผ้าป่าเพื่อชีวิต ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช 5587/0 6/03/2556