ประชาสัมพันธ์ หน้า 10

กระทู้ทั้งหมด

 1. 136เชิญร่วม สัมมนา “พัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย” 3058/0 5/06/2556
 2. 137Love & Care Charity ชวนผู้ใหญ่ใจดี “แบ่งปัน” ช่วยเด็กที่ถูกทารุณ... 5151/0 31/05/2556
 3. 138 ร่วมบริจาคเงินสมทบ "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" 2024/0 29/05/2556
 4. 139วัดสายตา-ตัดแว่นฟรี 1589/0 29/05/2556
 5. 140 กรมการท่องเที่ยวชวนส่งภาพถ่าย'ความฝันของคนตาบอดที่อยากเห็น' 1247/0 28/05/2556
 6. 141กลุ่ม wheel-go-round เชิญร่วมแรลลี่เก้าอี้เข็น : คนไทย...หรือเปล... 1193/0 28/05/2556
 7. 142อบรมพ่อแม่ช่วยลูกพูดช้า 1529/0 23/05/2556
 8. 143บ้านปูให้ทุนประกอบธุรกิจเพื่อสังคม 1543/0 21/05/2556
 9. 144เชิญสตรีพิการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน….ฟรี 1992/0 20/05/2556
 10. 145ตู้คอนเทนเนอร์เก่า...อย่าทิ้ง! มอบให้คนพิการใช้ประโยชน์ 1853/0 30/04/2556
 11. 146ทุกปัญหามีทางออก กดโทร.1300 2249/0 23/04/2556
 12. 147คอลัมน์: WHAT'S ON: ชวนจิตอาสาอ่านหนังสือเสียงผู้พิการ 1651/0 21/04/2556
 13. 148เชิญร่วมโครงการ “สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่ง... 1865/0 17/04/2556
 14. 149ภาพวาดดอกไม้บอกอารมณ์...สมทบทุนช่วยเด็กออทิสติก 2215/0 9/04/2556
 15. 150หัวหินประกาศความพร้อมรองรับจัดสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ 2418/0 7/04/2556