จัดอบรมฟรีสำหรับผู้พิการ "หลักสูตรภาษาอังกฤษ" สำหรับผู้พิการไร้แขน

จัดอบรมฟรีสำหรับผู้พิการ "หลักสูตรภาษาอังกฤษ" สำหรับผู้พิการไร้แขน

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมฟรี "หลักสูตรภาษาอังกฤษ" สำหรับผู้พิการไร้แขน

สำหรับผู้พิการที่จะมาเรียนเพิ่มเติมความรู้และนำไปใช้ในการทำงาน โดยหลักสูตรนี้จัดสำหรับผู้พิการไร้แขน ที่ยังเดินได้ และสามารถเรียนรู้ได้เหมือนคนปกติ ทางศูนย์ฝึกอบรม Smart Labour จัดอบรมฟรีสำหรับผู้พิการเดือนละครั้ง วันเสาร์แรกของเดือน

สมัครอบรม แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทร ส่งมาที่ Line ID: coach-wi หรือ โทร. 086-836 9619

อาจารย์วิไล เศรษฐสมบูรณ์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรม Smart Labour

จัดอบรมฟรีสำหรับผู้พิการ "หลักสูตรภาษาอังกฤษ" สำหรับผู้พิการไร้แขน

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 31 ม.ค.62
วันที่โพสต์: 31/01/2562 เวลา 13:44:04 ดูภาพสไลด์โชว์ จัดอบรมฟรีสำหรับผู้พิการ "หลักสูตรภาษาอังกฤษ" สำหรับผู้พิการไร้แขน