เชิญคนพิการอบรมคอมพิวเตอร์ ๒ หลักสูตร...ฟรี

โลโก้ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ๗๘/๑๗ หมู่ ๑ ซอยสถานสงเคราะห์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ ๒ หลักสูตร คือ คอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หลักสูตรละ ๖ เดือน รวมเป็น ๑ ปี โดยผู้เรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดรับสมัครนักเรียนคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ตั้งแต่วันนี้หมดเขตรับสมัครวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ โดยจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมให้ทราบภายหลัง สอบถามและขอรับใบสมัครโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการได้ที่ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ โทรศัพท์.๐๒-๕๘๒-๒๘๙๘, ๐๒-๙๖๒-๓๗๓๘ โทรสาร.๐๒-๕๘๒-๒๘๙๗ อีเมล์ : pwdinth@hotmail.com (มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๗ ก.พ.๖๐)

ที่มา: มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๑๗ ก.พ.๖๐
วันที่โพสต์: 2/05/2560 เวลา 15:08:22 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการอบรมคอมพิวเตอร์ ๒ หลักสูตร...ฟรี