ดีต่อใจ บขส.แจกวีลแชร์ 99 คัน มุ่งมั่นส่งต่อความสุขให้คนไทย

แสดงความคิดเห็น

สื่อประชาสัมพันธ์ บขส เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” ปี 2 เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้พิการในปี 2560

บขส เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” ปี 2 เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้พิการในปี 2560

โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ บขส. เล็งเห็นถึงปัญหาของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ในชีวิตประจำวันแต่ขาดทุนทรัพย์ ทำให้ใช้ชีวิตค่อนข้างไม่สะดวกและติดขัด บขส. จึงอยากส่งมอบของขวัญเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยด้วยกัน โดยการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายตั๋วโดยสารและจากการจัดกิจกรรมตลาดนัดการกุศล มาจัดซื้อและมอบวีลแชร์ให้ เพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตด้วยความสะดวก และสบายขึ้น ในปีที่ผ่านมา บขส. ส่งมอบวีลแชร์ไปแล้วกว่า 120 คัน สำหรับปีนี้เราจึงมุ่งมั่นที่จะสานต่อการส่งความสุขนี้ให้กับคนไทย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เตรียมเอกสารดังนี้ 1. ใบรับรองแพทย์ระบุเป็นคนพิการ / คนชรา / ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ 2. สมุดประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 4. สำเนาบัตรประชาชน และ5. รูปถ่ายเต็มตัว 2 รูป

เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้วดาวน์โหลดเอกสารขอรับรถวีลแชร์ได้ผ่านทาง http://bit.ly/borkorsor_wheelchair (ขนาดไฟล์: 164) และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาและเหตุผลในการขอรับ มายัง “กองประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด เลขที่ 999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900” หรือ ส่งเอกสารจ่าหน้าซองถึง กองประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้ที่สถานีเดินรถของ บขส. ทั่วประเทศ จากนั้นรอผลการพิจารณาจาก บขส. และจะได้รับการติดต่อหลังจากผ่านเกณฑ์พิจารณา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทรศัพท์ 02-936-2996

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับแจกวีลแชร์จากโครงการ“ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” ปี 2

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับแจกวีลแชร์จากโครงการ“ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” ปี 2

ขอบคุณ... https://www.easymap.in.th/post/6239

ที่มา: easymap.in.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 16 ก.พ.60
วันที่โพสต์: 6/03/2561 เวลา 10:33:48 ดูภาพสไลด์โชว์ ดีต่อใจ บขส.แจกวีลแชร์ 99 คัน มุ่งมั่นส่งต่อความสุขให้คนไทย

1 อารยัน 19/07/2560 10:56:38

ขอขอบคุณ บขส ที่มีน้ำใจงามและมีความจริงใจช่วยเหลือผู้พิการ เวลาผู้พิการเดินทาง บขส ก็ยังมีน้ำใจลดค่าโดยสารให้ครึ่งหนึ่งขอให้ บขส จงเจริญๆ ไม่เหมือนสายการบินแอร์เอเชียที่ทำธุรกิจเน้นแต่กำไรและคู่แข่งขันส่วนช่วยเหลือสังคมอย่างคนพิการไม่มีอยู่ในสมองของบริษัทนี้เลย แล้งน้ำใจมาก

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สื่อประชาสัมพันธ์ บขส เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” ปี 2 เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้พิการในปี 2560 บขส เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” ปี 2 เพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้พิการในปี 2560 โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ บขส. เล็งเห็นถึงปัญหาของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ในชีวิตประจำวันแต่ขาดทุนทรัพย์ ทำให้ใช้ชีวิตค่อนข้างไม่สะดวกและติดขัด บขส. จึงอยากส่งมอบของขวัญเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยด้วยกัน โดยการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายตั๋วโดยสารและจากการจัดกิจกรรมตลาดนัดการกุศล มาจัดซื้อและมอบวีลแชร์ให้ เพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตด้วยความสะดวก และสบายขึ้น ในปีที่ผ่านมา บขส. ส่งมอบวีลแชร์ไปแล้วกว่า 120 คัน สำหรับปีนี้เราจึงมุ่งมั่นที่จะสานต่อการส่งความสุขนี้ให้กับคนไทย สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เตรียมเอกสารดังนี้ 1. ใบรับรองแพทย์ระบุเป็นคนพิการ / คนชรา / ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ 2. สมุดประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 4. สำเนาบัตรประชาชน และ5. รูปถ่ายเต็มตัว 2 รูป เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้วดาวน์โหลดเอกสารขอรับรถวีลแชร์ได้ผ่านทาง http://bit.ly/borkorsor_wheelchair และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาและเหตุผลในการขอรับ มายัง “กองประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด เลขที่ 999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900” หรือ ส่งเอกสารจ่าหน้าซองถึง กองประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้ที่สถานีเดินรถของ บขส. ทั่วประเทศ จากนั้นรอผลการพิจารณาจาก บขส. และจะได้รับการติดต่อหลังจากผ่านเกณฑ์พิจารณา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทรศัพท์ 02-936-2996 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับแจกวีลแชร์จากโครงการ“ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” ปี 2 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับแจกวีลแชร์จากโครงการ“ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” ปี 2 ขอบคุณ... https://www.easymap.in.th/post/6239

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

 1. เพิ่ม
 2. เพิ่ม ลบ
 3. เพิ่ม ลบ
 4. เพิ่ม ลบ
 5. เพิ่ม ลบ
 6. เพิ่ม ลบ
 7. เพิ่ม ลบ
 8. เพิ่ม ลบ
 9. เพิ่ม ลบ
 10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...