พม.จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 ในแนวคิด “คนพิการใต้ร่มพระบารมี: สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

แสดงความคิดเห็น

งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 สำหรับปีนี้ องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดหัวข้อหลัก คือ "การบรรลุ ๑๗ เป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งสู่อนาคตที่ต้องการ" (Achieving ๑๗ Goals for the Future We want) สำหรับประเทศไทย คณะกรรมการจัดงานฯ ได้กำหนดหัวข้อ คือ คนพิการใต้ร่มพระบารมี:สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ รางวัลคนพิการต้นแบบ รวมจำนวน 193 รางวัล การอ่านสาส์นวันคนพิการสากล การแสดงความสามารถของคนพิการ และการแสดงนิทรรศการ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องรอยัลจูบีลี่ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ภาพจาก : http://hilight.kapook.com/view/44143

ขอบคุณ... http://www.thaipr.net/government/741658

ที่มา: thaipr.netออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 29 พ.ย.59
วันที่โพสต์: 30/11/2559 เวลา 11:04:33 ดูภาพสไลด์โชว์ พม.จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 ในแนวคิด “คนพิการใต้ร่มพระบารมี: สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 สำหรับปีนี้ องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดหัวข้อหลัก คือ "การบรรลุ ๑๗ เป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งสู่อนาคตที่ต้องการ" (Achieving ๑๗ Goals for the Future We want) สำหรับประเทศไทย คณะกรรมการจัดงานฯ ได้กำหนดหัวข้อ คือ คนพิการใต้ร่มพระบารมี:สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ รางวัลคนพิการต้นแบบ รวมจำนวน 193 รางวัล การอ่านสาส์นวันคนพิการสากล การแสดงความสามารถของคนพิการ และการแสดงนิทรรศการ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องรอยัลจูบีลี่ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ภาพจาก : http://hilight.kapook.com/view/44143 ขอบคุณ... http://www.thaipr.net/government/741658

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...