บริการเครื่องช่วยฟัง สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ฟรี!!

เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูหนวก และผู้บกพร่องทางการได้ยิน

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย บริการเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน หรือบกพร่องทางการสื่อสาร ฟรี! สนใจเข้ารับเครื่องช่วยฟัง ได้ที่มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย เลขที่ 23 ชั้น 2 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2281-9280 โทรสาร. 0-2281-9270 อีเมล์: office@tddf.or.th, tddf_or_th@hotmail.com

(มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 พ.ย.59)

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 พ.ย.59
วันที่โพสต์: 30/12/2559 เวลา 11:23:36 ดูภาพสไลด์โชว์ บริการเครื่องช่วยฟัง สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ฟรี!!