โครงการอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อการทำงานในสถานประกอบการ

แสดงความคิดเห็น

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อการทำงานในสถานประกอบการ

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการเข้าสู่การทำงาน ในปี พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140 โดยรับผู้เข้าอบรม จำนวน ไม่เกิน 30 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน-พฤศจิกายน 2559

คุณสมบัติ เป็นผู้พิการด้านร่างกาย ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนย้ายตัวเองได้

หลักสูตรการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน อาทิ การรับโทรศัพท์ รับ-ส่งFAX,การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน เช่น การพิมพ์จดหมายราชการ ฯลฯ,การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกหน่วยงาน

มีเบี้ยเลี้ยงในการอบรม วันละ 300 บาท ตลอดวันที่มาอบรม,มีที่พักให้,มีหอพักให้ใน มจธ. (1 ห้อง ต่อ 2 คน),สิ่งอำนวยความสะดวก,ลิฟต์/ทางลาด/โรงอาหารและเครื่องซักผ้าใกล้หอพัก

หลักฐานการสมัคร 1. ประวัติส่วนตัว แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคนพิการ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน และ5. สำเนาวุฒิการศึกษา

สนใจและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณภัชรา โพธิสิงห์ โทร.02-470-9682 ส่งหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-มิถุนายน 2559 ได้ที่sarinya.kmutt@gmail.com คุณเชอรี่

ขอบคุณ...(คุณภัชรา โพธิสิงห์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.พ.59)

ที่มา: คุณภัชรา โพธิสิงห์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.พ.59
วันที่โพสต์: 26/02/2559 เวลา 10:59:35 ดูภาพสไลด์โชว์ โครงการอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อการทำงานในสถานประกอบการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อการทำงานในสถานประกอบการ ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการเข้าสู่การทำงาน ในปี พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140 โดยรับผู้เข้าอบรม จำนวน ไม่เกิน 30 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน-พฤศจิกายน 2559 คุณสมบัติ เป็นผู้พิการด้านร่างกาย ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนย้ายตัวเองได้ หลักสูตรการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน อาทิ การรับโทรศัพท์ รับ-ส่งFAX,การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน เช่น การพิมพ์จดหมายราชการ ฯลฯ,การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกหน่วยงาน มีเบี้ยเลี้ยงในการอบรม วันละ 300 บาท ตลอดวันที่มาอบรม,มีที่พักให้,มีหอพักให้ใน มจธ. (1 ห้อง ต่อ 2 คน),สิ่งอำนวยความสะดวก,ลิฟต์/ทางลาด/โรงอาหารและเครื่องซักผ้าใกล้หอพัก หลักฐานการสมัคร 1. ประวัติส่วนตัว แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคนพิการ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน และ5. สำเนาวุฒิการศึกษา สนใจและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณภัชรา โพธิสิงห์ โทร.02-470-9682 ส่งหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-มิถุนายน 2559 ได้ที่sarinya.kmutt@gmail.com คุณเชอรี่ ขอบคุณ...(คุณภัชรา โพธิสิงห์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 26 ก.พ.59)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...