พม.จัดสัมมนาอาเซียนพัฒนาความสามารถเพื่อคนพิการ

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาระดับอาเซียน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดสัมมนาระดับอาเซียน “แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ”

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาระดับอาเซียน “แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ และมาตรฐานวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ” และ “การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 1” รวมถึงพิธีเปิดตัวคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน และการเฉลิมฉลองอาเซียนครบรอบ 50 ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการเครือข่ายฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน องค์กรด้านคนพิการ และสถาบันการศึกษา ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ถนนศรีนครินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

นายไมตรี กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 1 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน จาก 10 ประเทศอาเซียน การสัมมนาเพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรด้านคนพิการและสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ และ การจัดแสดงนิทรรศการวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยให้ความสำคัญและมุ่งหวังว่าจะส่งเสริมการพัฒนาอย่างบูรณาการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ตลอดจนส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อให้สังคมในระดับอาเซียนมีความก้าวหน้า ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ และสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการต่อไป

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=802414

ที่มา: innnews.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 9/08/2560 เวลา 10:11:48 ดูภาพสไลด์โชว์ พม.จัดสัมมนาอาเซียนพัฒนาความสามารถเพื่อคนพิการ