มจธ. จัดงาน Hatch Startup Demo Day 2017 เปิดตัว 8 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมเปิดตัว Hatch co-working space

แสดงความคิดเห็น

มจธ. จัดงาน Hatch Startup Demo Day 2017 เปิดตัว 8 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมเปิดตัว Hatch co-working space

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผลักดันให้นักศึกษาอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 1,800 คนในแต่ละปี ได้มีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้นักศึกษาอย่างน้อย 1 เปอร์เซ็นต์ได้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นำองค์ความรู้และผลงานเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจากมหาวิทยาลัยออกสู่การทำเป็นธุรกิจจริง จึงตั้ง Hatch ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการระดับนักศึกษาขึ้นในปี 2559 เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาแนวความคิดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากร และส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้และชิ้นงานเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นภายในมหาวิทยาลัยออกไปต่อยอดในรูปแบบธุรกิจ Startup เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์จริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ผ่านมา Hatch ได้จัดโครงการบ่มเพาะทั้งในระดับเบื้องต้นที่มุ่งเน้นการทำความเข้าใจโจทย์ความต้องการที่มีในสังคมและพัฒนาชิ้นงานที่มีศักยภาพทางธุรกิจ ไปจนถึงระดับที่มีความพร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจจริง รวมถึงกิจกรรมที่สร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับประเด็น Startup ในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ล่าสุดศูนย์ Hatch ได้จัดงาน Hatch Startup Demo Day 2017 เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารเคเอกซ์) ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เปิดตัว 8 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยที่นำเสนอผลงานนวัตกรรมและแนวคิดเชิงธุรกิจต่อนักลงทุนภาคเอกชน อาทิ "อิสระ" ผลิตภัณฑ์กล่องอนามัยพกพาสำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่ถูกออกแบบและผลิตขึ้นมาเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยและเพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการดำเนินชีวิตมากขึ้น

ZCard ของเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประกอบด้วยการ์ดคำศัพท์หมวดต่างๆ ซึ่งจะใช้ควบคู่กับแอพพลิเคชันที่อาศัยเทคโนโลยี AR มาช่วยกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก โดยองค์ประกอบต่างๆในเกมได้รับการพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ที่เหมาะสม

BLISS หุ่นยนต์ที่สามารถนำไปใช้ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ทาง ด้านสติปัญญาและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กออทิสติก โดยหุ่นยนต์มีรูปร่างคล้ายของเล่นซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการทำกิจกรรมบำบัดร่วมกับเด็กออทิสติกได้อย่างปลอดภัย

มจธ. จัดงาน Hatch Startup Demo Day 2017 เปิดตัว 8 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมเปิดตัว Hatch co-working space

นอกจากนี้ทางศูนย์ Hatch ได้เปิดตัวพื้นที่สำหรับการให้บริการเพื่อสร้างชุมชนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้การผลักดันการสร้างเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการเริ่มต้นทำธุรกิจ คือ การมีพื้นที่ในการทำงานจริง เป็นการช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการทางธุรกิจได้ นอกจากนี้ด้วยความหลากหลายของผู้ใช้พื้นที่ของอาคารเคเอกซ์ เหมาะสมต่อการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการทำธุรกิจยุคใหม่ เพราะมีบรรยากาศที่กระตุ้นต่อการเรียนรู้ และสะดวกต่อการเดินทางของบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโปรแกรมบ่มเพาะของ Hatch มีพื้นที่ในการทำงานทั้งแบบโต๊ะเดี่ยวและห้องประชุมรวม รวมทั้งอุปกรณ์สำนักงานพื้นฐาน พื้นที่ในการทำงานที่อยู่ในบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ลงมือทำ และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เป็นพื้นที่ในการนัดหมายกับบุคคลภายนอกและจัดกิจกรรมกลุ่มได้ นอกจากส่วนของการใช้งานพื้นที่แล้ว ยังมีเป้าหมายสำคัญในการสร้าง community ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถจะแลกเปลี่ยนความคิดความสามารถและร่วมกันพัฒนาStartupไปด้วยกัน

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและภาคีความร่วมมือ มจธ. กล่าวว่า "มจธ. โดย ศูนย์ Hatch ได้เปิดให้บริการพื้นที่ co-working space ณ ชั้น 13 อาคารเคเอกซ์ ลักษณะของพื้นที่ co-working space จะทำให้เกิดการหมุนเวียนของผู้เข้ามาใช้บริการและการสร้าง community ของผู้ประกอบการจะทำให้เกิดความหลากหลายของทักษะและความสนใจของผู้ที่เข้ามาใช้งาน ซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต"

ทั้งนี้สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ สนใจอยากเข้าร่วมเป็นกลุ่ม Startup สามารถติดตามรายละเอียด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page: Kmutt.hatch / Email: hello@hatch.kmutt.ac.th

ขอบคุณ... http://www.thaipr.net/education/762908

ที่มา: thaipr.netออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 15/03/2560 เวลา 10:31:13 ดูภาพสไลด์โชว์ มจธ. จัดงาน Hatch Startup Demo Day 2017 เปิดตัว 8 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมเปิดตัว Hatch co-working space

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

มจธ. จัดงาน Hatch Startup Demo Day 2017 เปิดตัว 8 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมเปิดตัว Hatch co-working space มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผลักดันให้นักศึกษาอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 1,800 คนในแต่ละปี ได้มีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้นักศึกษาอย่างน้อย 1 เปอร์เซ็นต์ได้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นำองค์ความรู้และผลงานเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจากมหาวิทยาลัยออกสู่การทำเป็นธุรกิจจริง จึงตั้ง Hatch ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการระดับนักศึกษาขึ้นในปี 2559 เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาแนวความคิดและทักษะการเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากร และส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้และชิ้นงานเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นภายในมหาวิทยาลัยออกไปต่อยอดในรูปแบบธุรกิจ Startup เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์จริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ผ่านมา Hatch ได้จัดโครงการบ่มเพาะทั้งในระดับเบื้องต้นที่มุ่งเน้นการทำความเข้าใจโจทย์ความต้องการที่มีในสังคมและพัฒนาชิ้นงานที่มีศักยภาพทางธุรกิจ ไปจนถึงระดับที่มีความพร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจจริง รวมถึงกิจกรรมที่สร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับประเด็น Startup ในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ล่าสุดศูนย์ Hatch ได้จัดงาน Hatch Startup Demo Day 2017 เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารเคเอกซ์) ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เปิดตัว 8 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยที่นำเสนอผลงานนวัตกรรมและแนวคิดเชิงธุรกิจต่อนักลงทุนภาคเอกชน อาทิ "อิสระ" ผลิตภัณฑ์กล่องอนามัยพกพาสำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่ถูกออกแบบและผลิตขึ้นมาเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยและเพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการดำเนินชีวิตมากขึ้น ZCard ของเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประกอบด้วยการ์ดคำศัพท์หมวดต่างๆ ซึ่งจะใช้ควบคู่กับแอพพลิเคชันที่อาศัยเทคโนโลยี AR มาช่วยกระตุ้นความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก โดยองค์ประกอบต่างๆในเกมได้รับการพัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ที่เหมาะสม BLISS หุ่นยนต์ที่สามารถนำไปใช้ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ทาง ด้านสติปัญญาและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กออทิสติก โดยหุ่นยนต์มีรูปร่างคล้ายของเล่นซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการทำกิจกรรมบำบัดร่วมกับเด็กออทิสติกได้อย่างปลอดภัย มจธ. จัดงาน Hatch Startup Demo Day 2017 เปิดตัว 8 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมเปิดตัว Hatch co-working space นอกจากนี้ทางศูนย์ Hatch ได้เปิดตัวพื้นที่สำหรับการให้บริการเพื่อสร้างชุมชนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้การผลักดันการสร้างเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการเริ่มต้นทำธุรกิจ คือ การมีพื้นที่ในการทำงานจริง เป็นการช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการทางธุรกิจได้ นอกจากนี้ด้วยความหลากหลายของผู้ใช้พื้นที่ของอาคารเคเอกซ์ เหมาะสมต่อการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการทำธุรกิจยุคใหม่ เพราะมีบรรยากาศที่กระตุ้นต่อการเรียนรู้ และสะดวกต่อการเดินทางของบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโปรแกรมบ่มเพาะของ Hatch มีพื้นที่ในการทำงานทั้งแบบโต๊ะเดี่ยวและห้องประชุมรวม รวมทั้งอุปกรณ์สำนักงานพื้นฐาน พื้นที่ในการทำงานที่อยู่ในบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ลงมือทำ และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เป็นพื้นที่ในการนัดหมายกับบุคคลภายนอกและจัดกิจกรรมกลุ่มได้ นอกจากส่วนของการใช้งานพื้นที่แล้ว ยังมีเป้าหมายสำคัญในการสร้าง community ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถจะแลกเปลี่ยนความคิดความสามารถและร่วมกันพัฒนาStartupไปด้วยกัน รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและภาคีความร่วมมือ มจธ. กล่าวว่า "มจธ. โดย ศูนย์ Hatch ได้เปิดให้บริการพื้นที่ co-working space ณ ชั้น 13 อาคารเคเอกซ์ ลักษณะของพื้นที่ co-working space จะทำให้เกิดการหมุนเวียนของผู้เข้ามาใช้บริการและการสร้าง community ของผู้ประกอบการจะทำให้เกิดความหลากหลายของทักษะและความสนใจของผู้ที่เข้ามาใช้งาน ซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต" ทั้งนี้สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ สนใจอยากเข้าร่วมเป็นกลุ่ม Startup สามารถติดตามรายละเอียด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page: Kmutt.hatch / Email: hello@hatch.kmutt.ac.th ขอบคุณ... http://www.thaipr.net/education/762908

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...